3 december 2019

Nieuwe Jaarbeurs: kansen voor Utrecht

Utrecht, 3 december 2019 - Jaarbeurs presenteert vandaag samen met MVRDV haar ontwerp voor een nieuw en eigentijds beurs-, event- en congrescentrum. ‘Wij denken dat het plan fantastische kansen biedt voor Jaarbeurs, de stad Utrecht én zijn bewoners’, zegt CEO Albert Arp.

Een nieuwe Jaarbeurs met alle faciliteiten voor nationale en internationale beurzen, events en ontmoetingen. Ontworpen volgens de hoogste normen van duurzaamheid en technologie. Innovatief en inspirerend, met een groen dak. Een waterfront met horeca aan het Merwedekanaal.

Dit zijn elementen uit het masterplan dat Jaarbeurs CEO Albert Arp vandaag samen met MVRDV heeft aangeboden aan de gemeente Utrecht. Met de nieuwe Jaarbeurs denkt Arp te kunnen voldoen aan alle wensen van huidige en toekomstige klanten: “Met de nieuwe Jaarbeurs hopen wij in te kunnen spelen op de huidige en toekomstige behoeften van onze klanten, bezoekers en de bewoners van Utrecht. Wij willen meebouwen aan een aantrekkelijke stad, waarbij leefbaarheid en duurzaamheid centraal staan”, aldus Arp.

Leefbaar, duurzaam en aantrekkelijk
Het ambitieuze masterplan, van de hand van architect en stedenbouwkundige Winy Maas, medeoprichter van MVRDV, beslaat een compleet nieuw gebied; het Jaarbeursdistrict. Een aantrekkelijk gebied om te leven, wonen en werken. Het nieuwe beurs- event- en congrescentrum vormt het kloppend hart. Bovenop de innovatieve en meer compacte Jaarbeurs, komt een levendig groen dak. Arp noemt het een stadsoase: ‘Een nieuw icoon voor Nederland, Europa en vooral voor de stad Utrecht.’

Het Jaarbeursdistrict wordt een belangrijke verbinding tussen de binnenstad enerzijds en de Merwedekanaalzone en Kanaleneiland anderzijds. De Jaarbeurs Boulevard vormt de ruggengraat: de levendige hoofdroute van het station naar de beurs en achterliggende wijken. De logistiek verdwijnt uit zicht en het nieuwe waterfront met horeca aan het Merwedekanaal vergroot de leefbaarheid, duurzaamheid en aantrekkelijkheid van het gebied.

Hart voor de stad
‘Jaarbeurs is een private partij die niet alleen in een eigen gebouw investeert, maar ook de omgeving in de plannen meeneemt’, zegt Winy Maas van MVRDV. ‘Dit masterplan laat zien dat Jaarbeurs hart heeft voor de stad en het aandurft buiten de gebaande paden te denken. Hard nodig, want momenteel is het gebied onderbenut, terwijl het de potentie heeft een fantastisch stadsdeel te worden. Het plan is ook een kans de stad aanzienlijk te verbeteren en het grotere centrum op een goede manier te verbinden’.

Zowel Jaarbeurs als de stad Utrecht heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid en gezond stedelijk leven. Belangrijke uitgangspunten zijn de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties; doelen die verder reiken dan de geijkte technische en groene oplossingen. Arp: ‘Zo denken we bijvoorbeeld ook na over hoe Jaarbeurs kan bijdragen aan een groenere en meer diverse stad en hoe we onze bedrijfsvoering kunnen verduurzamen.’

Dialoog aangaan
De volgende stap is het opstellen van een omgevingsvisie voor dit deelgebied. Burgemeester Jan van Zanen nam vanmiddag het masterplan in ontvangst. ‘Opnieuw en nog meer dan in het verleden, legt Jaarbeurs de verbinding tussen het Centrum, Kanaleneiland en Leidsche Rijn. Samen met de stad én Jaarbeurs gaan we onderzoeken of en hoe we dit plan kunnen laten aansluiten bij onze ambities voor Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen.’

Hiervoor zal intensief met alle belanghebbenden worden opgetrokken. Arp: 'Jaarbeurs wil vooral de dialoog met de stad aangaan. ‘We hopen zo in gezamenlijkheid bij te dragen aan een nieuwe toekomst. Voor Jaarbeurs, de stad, de inwoners en onze economie.’

Voor meer informatie https://nieuwe.jaarbeurs.nl

Over Jaarbeurs
Jaarbeurs onderstreept het belang van oprechte aandacht in de rol die zij speelt bij het verbinden van mensen, merken en markten. Jaarbeurs organiseert en faciliteert het hele jaar door live events en online platformen waarmee zij waardevolle belevingen en verbindingen creëert. www.jaarbeurs.nl

 

Terug